Financial Republic - Rozliczenie Podatku w Anglia. Londyn

ROZLICZENIE PODATKU PRZEZ INTERNET w ANGLII - PROSTO - SZYBKO
KAŻDE ROZLICZENIE PODATKU w ANGLII £29,99 - nie przeplacaj !!!
Polskie biuro rachunkowe w Anglii, uslugi ksiegowe.
40 Tooting High Str. Tooting Broadway, London, SW17 0RG
02086 823 950,  02087 674 088
sekretariat@financialrepublic.org.uk

Rozliczenie podatku
on line w Anglia


ROZLICZENIE PODATKU w ANGLII £29,99 !!!
Zobacz jak prosto rozliczenie podatkowe zrobic samemu
Potrzebujesz od 15 min. do 30 min. na rozliczenie podatku,

Aby rozpoczać rozliczenie podatku on line: wcisnij start ...

START
ROZLICZENIA PODATKOWE INFO REJESTRACJA SPÓŁEK ON-LINE ZŁÓŻ APLIKACJE NA BENEFITY ZWROT PODATKU - KALKULATOR KONTAKT - BIURO KSIĘGOWE
 

Zastanów się gdzie szukać dokumentów

Rozliczenie podatkuDo Angielskiego rozliczenia podatkowego on line, potrzebujesz:

1. wyciagi z banku ,

2.certyfikaty od pracodawcy (vouchery) za okres od 05. 04. "poprzedni rok" do 06. 04. "bierzacy rok", pokazujace dochód i kwotę podatku odprowadzona za Ciebie.

3. rachunki za wszystkie wydatki zwiazane z biznesem.

 

wzory:
invoices,
wyciagi z banku,
certyfikaty od pracodawcy (vouchery)

 

Musisz zliczyć cały dochód jaki zarobiłeś od:

Rozliczenie podatku Zliczenie dotyczy okresu:05. 04. "poprzedni rok" do 06. 04. "bierzacy rok".

 

Zliczasz:

1,kwote zarobku z certyfikatow,

2, kwote podatku z certyfikatow,

3, wszystkie wpływy na konto.

Kwoty te wpiszesz do formularza na nastepnej stronie. Nie licz benefitow, nie licz oszczędności. Sprawdź czy na koncie nie ma więcej pieniędzy niż na invoisach i certyfikatach od pracodawcy. (vouchery)

Kwoty z tych rachunkow wpiszesz do formularza na nastepnej stronie. Wszystkie zliczone kwoty oblicza podatek do zwrotu. 

 

Zwrot podatku uk

Financial Republic 40 Tooting High Str. Tooting Broadway SW17 0RG, rozliczenia podatkowe londyn, udziela porad w zakresie rozliczenia podatku UK, podatek z zagranicy. Jeżeli mieszkasz w jednym kraju, natomiast pracujesz w innym, obejmuje Cię nieograniczony obowiązek podatkowy”. Zgodnie z tą formułą podatnik dokonuje Rozliczenia podatku za rok ubiegły w miejscu zamieszkania. Pracując w Anglii a mieszkając w Polsce musisz się liczyć z komplikacjami związanymi z rozliczaniem podatku.
Szegółowe regulacje zostały zawarte w specjalnych dwustronnych umowach.


Rozliczenie podatku w UK wygląda tak że pracodawca pobiera stosowną zaliczkę podatkową oraz kwotę ubezpieczenia społecznego. Wysokość zaliczki na podatek ma związek z poziomem Twoich dochodów. Pracodawca powinien potrącać zaliczkę na podatek łącznie z ubezpieczeniem społecznym National Insurance od Twojego wynagrodzenia brutto.
Rozliczenie podatkowe w Anglii, zwrot podatku. Oto w jaki sposób możesz uniknąć podwójnego opodatkowania:
1.zaliczenie – najpierw dodajesz dochody uzyskane za granicą i uzyskane w Polsce. Następnie obliczasz podatek w ten sposób, że od kwoty podatku oblicoznego od sumy dochodów odejmujesz kwotę podatku zapłaconego w Wielkiej Brytanii, przy czym kwota ta nie moze przewyższać ogólnej sumy podatku.
2.Wyłączenie z progresją – szczegółowo określona zasada rozliczania podatku w UK została okkreślona w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ma zastosowanie co do niektórych państw członkowskich Unii Europejskiej: Niemcy, Włochy, Portugalia.

Polskie Biuro Rachunkowe w Anglii, Biuro Księgowe w Londynie, Londyn Nasze usługi to: księgowość, rozliczenia podatkowe w UK, ksiegowość firmy - spółki, rejestracja spółek, ubezpieczenia, benefity - zasiłki, optymalizacja zus, i dużo więcej

Rejestracja spółek w Anglii , rejestracja spółki LTD w UK , rejestracja spółki on line

Masz problem z rozliczeniem podatku swojej firmy? My rozliczymy Twój podatek w Anglii za Ciebie!

Metoda zaliczenia jest dla nas ważna bo dotyczy rozliczenia podatku w Anglii.
Podatnik pracując w Anglii musi 1 raz w miesiącu przeazywać zaliczkę na podategho dochodowy – o stawce 19 % od dochodu – chyba że podatnik cały czas jest za granicą.
Wpłacając zaliczkę w złotych kierować sie powinniśmy kursem walut NBP z daty uzyskania wynagrodzenia.

Sprawdź także jak możesz w łatwy sposób odzyskać podatek zapłacony w Anglii
Jak dokonać rozliczenia podatku w Anglli

 
(1kB)


2008 © Financial Republic - Polskie Centrum Finansowe    |  wszystkie prawa zastrzeżone.
Rozliczenia podatku w Uk on-line  |  Rozliczenia podatkowe w Anglii, zwrot podatku w Anglii - kalkulator podatkowy UK, rejestracja spółek w Anglii, oraz aplikacje na benefity.
Wypelniajac formularz rozliczenia podatku on line na stronie: www.rozliczenie-podatku-anglia.waw.pl zgadzam sie z warunkami zawartymi w regulaminie biura Financial Republic.

rozliczenia-podatkowe-w-anglii.waw.pl  |  rozliczenie-podatku-anglia.waw.pl  |  rozliczenie-podatku-w-uk.waw.pl  |  rozliczenia-podatkowe-w-uk.waw.pl